fbpx
50 520 300 info@bitdigital.dk

BITDIGITAL D|SR||PT

GREAT MINDS DISCUSS IDEAS 
SAMMEN LØSER VI UDFORDRINGER

INNOVATION VIA NETVÆRK

BITdigital d|sr||pt er vores netværk af kreative kundekontakter og kreative forretningsudviklere, der sammen søger at løse en kundecase.

Vi søger på kundens vegne at bryde ud af regler, begrænsninger og traditioner og komme op med, oftest, uortodoks metoder eller idéer.  

Vi stræber efter at være rationelle. Enhver idé skal passere det hensynsløse og allestedsnærværende filter: “Vil dette fungere?”  

Er du kreativ og ønsker at være med i netværket? Kontakt os.

1 + 6 =

Næste session

Dato: 20. august kl. 16-20
Kundecase: Fortrolig
Sted: Nord for København